Általános szerződési, felhasználói feltételek

Érvényben 2018. szeptember 01-től

1 Tárgy; Érvényességi terület

 • 1.1 Az alábbi általános felhasználási feltételek az Garden Termék Kft. (a továbbiakban: „Garden Termék”), H 6200 Kiskőrös, Izsáki út 16. 2. ép. a Garden Termék weboldalain forgalmazott online és mobiljátékok és egyéb szolgáltatások használatát szabályozzák.
 • 1.2 A Garden Termék meglévő műszaki és operatív lehetőségei keretében kínál online és mobiljátékokat, valamint egyéb szolgáltatásokat évi átlagos 90%-os (kilencven százalékos) rendelkezésre állási idővel. Ebben nem tartoznak bele azok az időszakok, amikor halaszthatatlan műszaki munkálatok vagy a szükséges karbantartás miatt az online és mobiljátékok, valamint az egyéb szolgáltatások biztosítását be kell szüntetni, vagy az elvégzendő tevékenységek befolyásolják ezen szolgáltatásokat. A Garden Termék a jelen Szerződés feltételei szerint nem felel az ilyen esetek előfordulásáért. Szintén nem tartoznak ide azok az időszakok sem, amikor a Garden Termék központi szerverei vagy bizonyos játékszerverek a Garden Termék befolyásán kívül álló okok miatt nem teszik lehetővé az online elérést (vis maior, harmadik fél felelőssége, stb.)
 • 1.3 A Garden Termék saját belátása szerint folyamatosan frissíti, módosítja és fejleszti az online és mobiljátékokat, valamint az egyéb szolgáltatásokat. A felhasználók ezért csak az adott időben éppen elérhető formában vehetnek részt egy online vagy mobiljátékban, vagy élvezhetik egy adott ajánlat előnyeit. A Garden Termék fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül megszüntessen egy online vagy mobiljátékot, illetve szolgáltatást.
 • 1.4 A Garden Termék által kínált online és mobiljátékok, valamint az egyéb szolgáltatások kizárólag a szórakoztatást szolgálják. A játékok és szolgáltatások üzleti vagy kereskedelmi célra való felhasználása szigorúan tilos.
 • 1.5 A felhasználók felelősek gondoskodni arról, hogy saját szoftver- és hardvereszközeik megfelelőek és naprakészek legyenek.
 • 1.6 A felhasználóra vonatkozó olyan egyéb rendelkezések vagy általános felhasználási feltételek, melyek eltérnek a Garden Termék általános felhasználási feltételeitől, csak akkor alkalmazhatók, ha azok érvényességéhez a Garden Termék előzetesen hozzájárult.

2 Szerződéskötés

 • 2.1 A Garden Termék által biztosított online és mobiljátékok, valamint az egyéb szolgáltatások használatához a felhasználóknak regisztrálniuk kell a kérdéses alkalmazásra, és, amennyiben szükséges, telepíteniük kell az alkalmazást.
 • 2.2 Csak természetes személyek jogosultak a regisztrációra. Csak egyének kaphatnak felhasználói jogosultságot (csoportok, családok, házastársak/élettársak stb. nem).
 • 2.3 A felhasználóknak egy játékosnevet és a felhasználóhoz regisztrált e-mail címet kell megadniuk az online játékra történő regisztráláshoz; a mobiljátékokhoz játékosnévre van szükség. A felhasználók nem formálhatnak jogot egy bizonyos játékosnévre. A választott játékosnév nem sértheti harmadik felek jogát, valamint az érvényben lévő törvényi tiltásokat, illetve a társadalmi illemszabályokat. Ezen felül nem használható játékosnévként e-mail cím vagy weboldalcím. A felhasználók kötelesek biztosítani, hogy a regisztráció során a Garden Termék részére megadott adatok valósak és teljes körűek legyenek.
 • 2.4 Bizonyos játékok esetében facebookos bejelentkezési adatok is használhatók a regisztrációhoz. Ilyen esetben a felhasználó Facebook-fiókjából vett adatokkal történik a regisztráció.
 • 2.5 A felhasználók kötelesek saját maguk regisztrálni a fiókjukra. Tilos valamely harmadik félen keresztül történő regisztrálás, különösen olyan feleken keresztül, akik kereskedelmi célból regisztrálnak egyéneket különböző szolgáltatóknál (regisztrációs szolgáltatások és/vagy belépési szolgáltatások).
 • 2.6 A sikeres regisztráció után a felhasználó létrehozhatja saját fiókját („felhasználói fiókját”), melyet saját maga önállóan kezel. A felhasználói fiók a Garden Termék kifejezett jóváhagyása nélkül nem ruházható át.
 • 2.7 A felhasználók nem jogosultak eleve a regisztrációra vagy a fiókjuk aktiválására.

3 A felhasználó általános kötelezettségei

 • 3.1 Felhasználói adatok
 • A felhasználók vállalják, hogy haladéktalanul értesítik a Garden Termék, amennyiben változás áll be a regisztráció során megadott adataikban, különösen akkor, ha változik az e-mail címük. A felhasználók a Garden Termék kérésére kötelesek igazolni adataik helyességét.

 • 3.2 Bejelentkezési adatok, azonosítás, jelszavak
  • 3.2.1 A felhasználók kötelesek szigorúan bizalmasan kezelni a bejelentkezési és azonosítási adataikat, valamint a jelszavakat.
  • 3.2.2 A „bejelentkezési adatok”, „azonosítás” és „jelszavak” kifejezések azok a betűkből és/vagy karakterekből és/vagy számokból álló sorozatok, melyek a felhasználó hitelesítésére szolgálnak, és megakadályozzák a harmadik fél által történő jogosulatlan használatot. A jelszónak számok és betűk kombinációjából kell állnia, és nem lehet azonos a játékosnévvel.
  • 3.2.3 A felhasználók kötelesek megvédeni bejelentkezési és azonosítási adataikat, valamint a jelszavakat attól, hogy valamilyen harmadik fél hozzáférjen azokhoz.
  • 3.2.4 Amennyiben a felhasználó joggal feltételezi, hogy valamely harmadik fél jogosulatlanul megszerezte vagy megszerezhette a bejelentkezési vagy azonosítási adatait, illetve jelszavát, köteles erről haladéktalanul értesíteni a Garden Terméket, és köteles megváltoztatni ezen adatokat vagy kérni, hogy a Garden Termék változtassa meg az adatokat. Ebben az esetben, vagy amennyiben a Garden Terméknek konkrét bizonyítéka van az adatokkal való visszaélésre, a Garden Terméknek joga van a felhasználó fiókjának átmeneti zárolására. Az adatokkal való visszaélésről a Garden Termék tájékoztatja a felhasználót.
  • 3.2.5 A felhasználók semmilyen körülmények között nem használhatják egy másik felhasználó bejelentkezési adatait, kivéve, ha az adott online vagy mobiljáték vagy szolgáltatás szabályai ezt kivételesen megengedik.
 • 3.3 A Garden Termék weboldalainak és a weboldalain közzétett tartalmak használata
  • 3.3.1 A Garden Termék weboldalai és mobiljátékai különböző olyan tartalmakat kínálnak, amelyeket védjegy, szerzői jog vagy más eszköz véd a Garden Termék vagy harmadik fél javára. Hacsak a jelen felhasználási feltételek kifejezetten meg nem engedik, a felhasználók nem szerkeszthetik, másolhatják le, terjeszthetik, reprodukálhatják, használhatják fel hirdetési célból vagy a szerződésben megállapodott célon túl a Garden Termék weboldalait, mobiljátékait vagy az ott közzétett tartalmakat vagy azok bármely részét. Csak a böngészési célból készített technikai másolatok és a kizárólag magáncélú használatra szánt állandó másolatok engedhetők meg. A szerzői jogra és a márkanévre vonatkozó információt nem szabad megváltoztatni, elrejteni vagy eltávolítani.
  • 3.3.2 A „tartalom” kifejezés magába foglal minden adatot, képet, szöveget, zenét, hangot, hangsort, videót, szoftverprogramot és kódot, valamint a Garden Termék által szolgáltatott bármilyen más információt. A „tartalom” kifejezés különösen vonatkozik a letölthető szolgáltatásokra.
  • 3.3.3 A felhasználók kötelesek tartózkodni minden olyan cselekedettől, mely veszélyeztetheti vagy megzavarhatja a Garden Termék weboldalainak megfelelő működését, az egyes szolgáltatásokat és/vagy ajánlatokat, valamint az online és mobiljátékokat. A felhasználóknak tartózkodniuk kell minden olyan cselekedettől is, amely esetleg lehetővé teszi az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést. A tartalmakat csak úgy szabad behívni, hogy az ne zavarja meg a többi felhasználónak a Garden Termék weboldalaival és tartalmaival kapcsolatos tevékenységét. Tilos az olyan adatok vagy szoftverek továbbítása, amelyek a fogadók hardverét vagy szoftverét befolyásolhatják.
  • 3.3.4 A Garden Termék weboldalainak vagy mobiljátékainak kereskedelmi, különösen hirdetési célú felhasználásához a Garden Termék előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
  • 3.3.5 A felhasználók nem tehetnek közzé semmilyen tartalmat a Garden Termék weboldalain, online játékain, mobiljátékain vagy egyéb szolgáltatásain.
  • 3.3.6 A Garden Termék weboldalait tilos olyan, anonimitást biztosító szolgáltatáson keresztül használni, mely elrejti a felhasználó valóságos IP-címét.

4 Az online és a mobil játékok használatára vonatkozó speciális feltételek

 • 4.1 A felhasználó egy online játék vagy mobiljáték egy-egy fordulójában (pl. világban, univerzumban stb.) egy felhasználói fiókkal vehet részt, kivéve, ha az adott játék szabályai ez alól kivételt tesznek. Egyetlen felhasználó nem használhat több felhasználói fiókot. Az ilyen többfelhasználós fiókokat a Garden Termék saját belátása szerint törölheti vagy letilthatja.
 • 4.2 A felhasználóknak tilos manipulatív módon befolyásolni az online vagy mobiljátékok menetét. A felhasználók különösen nem használhatnak olyan eszközöket, mechanizmusokat vagy szoftvereket, amelyek megzavarhatják a játék működését vagy menetét. A felhasználók nem alkalmazhatnak semmilyen olyan eljárást, amely indokolatlanul vagy túlságosan nagymértékben megterheli a rendszer kapacitását. A felhasználók nem blokkolhatják, írhatják újra vagy módosíthatják a játékfelügyelet által generált tartalmat, vagy semmilyen más módon nem zavarhatják meg a játékot.
 • 4.3 A felhasználók semmilyen körülmények között
 • a) nem hozhatnak létre, vagy nem használhatnak csalást (cheat), módosítást (mod) vagy hekkelést (hack) elősegítő programokat, vagy harmadik fél által készített más szoftvertermékeket, melyek megváltoztathatják az online és a mobil játékok eredményét;

  b) nem használhatnak olyan szoftvert, amely adatbányászást tesz lehetővé, vagy más módon fog el vagy gyűjt adatokat az online és mobiljátékokkal kapcsolatban;

  c) nem használhatják az online vagy mobiljátékokban használt virtuális tárgyakat ezen játékokon kívül, nem vásárolhatnak virtuális tárgyakat „valódi” pénzért, vagy nem adhatnak vagy cserélhetnek virtuális tárgyakat;

  d) nem adhatnak el, vásárolhatnak vagy cserélhetnek el felhasználói fiókokat.

  Ide tartozik a kijátszás és az ehhez hasonló cselekedet, vagy az olyan cselekedetek, amelyek a fent említett tiltással járnak.

 • 4.4 A felhasználóknak szintén tilos az internetes böngészőn vagy a rendelkezésre bocsátott ügyfélprogramon kívül más programmal futtatniuk az online játékot (beleértve az egyéni weboldalakat is). Ez különösen vonatkozik az úgynevezett botokra (robotokra) és egyéb olyan eszközökre, amelyek a webes interfészt hivatottak helyettesíteni vagy kiegészíteni. Hasonlóképpen tilos a szkriptek és a teljesen vagy csak részben automatizált programok használata, melyek jogtalan előnyhöz juttatják a felhasználót más játékosokkal szemben. Ide tartoznak weboldalak automatikus frissítését szolgáló funkciók és más integrált böngészőmechanizmusok, amelyek szintén az automatikus eljárásokat támogatják.
 • 4.5 Tilos olyan eljárások alkalmazása, melyek elrejtik a hirdetéseket. E tekintetben nincs jelentősége annak, hogy a hirdetést szándékosan rejtik-e el, vagy általában nem lehet megjeleníteni azt, pl. az úgynevezett felbukkanó ablakok letiltásával, szöveges alapú böngésző vagy más hasonló eszköz alkalmazásával.
 • 4.6 Tilos a felhasználói fiókok automatikus létrehozása, tekintet nélkül arra, hogy a kezdőlap megjelenik-e vagy sem.

5 A kommunikációs szolgáltatások használatára vonatkozó speciális feltételek

 • 5.1 A Garden Termék különböző kommunikációs lehetőségeket biztosít a felhasználók számára, hogy saját bejegyzéseket és hozzászólásokat tegyenek közzé a Garden Termék weboldalain, a játékban és a közösségi oldalakon, amelyeket a felhasználók igénybe vehetnek, amikor azok rendelkezésre állnak. Ebben a tekintetben a Garden Termék kizárólag az információcserét lehetővé tevő technikai környezetet biztosítja a felhasználók számára, a felhasználók azonban nem jogosultak eleve a kommunikációs szolgáltatásokra.
 • 5.2 A felhasználók teljes körű felelősséggel tartoznak az általuk közzétett tartalmakért. A felhasználók mentesítik a Garden Terméket harmadik felek minden olyan követelése tekintetében, melyek a felhasználói kötelezettségek vétkes megszegéséből származnak. A Garden Termék kifejezetten nem tekinti sajátjának a felhasználók által közzétett tartalmat. A felhasználók azonban végleges, visszavonhatatlan és nem kizárólagos jogot biztosítanak a Garden Termék számára az általuk közzétett tartalmak és hozzászólások felhasználására vonatkozóan.
 • 5.3 A fent említett kommunikációs lehetőségek keretében a felhasználóknak tilos olyan tartalmat közzétenni vagy terjeszteni a Garden Termék weboldalán, amely:
 • a) megsérti az érvényes jogszabályokat, szembemegy a társadalmi konvenciókkal, vagy megsérti a jelen felhasználási feltételeket, illetve az adott játék szabályait;

  b) védjegyek, szabadalmak, típustervek vagy formatervek, szerzői jogok, üzleti titkok vagy harmadik felek más jogainak megsértését valósítja meg;

  c) obszcén, rasszista, erőszakos, pornográf felnőtt tartalomnak tekinthető, vagy egyéb módon fenyegeti a gyermekek és fiatalok fejlődését, vagy a jellege miatt károsnak minősíthető;

  d) jellege gyalázkodó, rágalmazó vagy lejárató;

  e) láncleveleket vagy piramisjátékot tartalmaz;

  f) hamisan azt a látszatot kelti, hogy azt a Garden Termék bocsátja rendelkezésre vagy támogatja;

  g) harmadik fél személyes adatait tartalmazza az érintett fél kifejezett hozzájárulása nélkül;

  h) kereskedelmi, különösen promóciós jellegű.

 • 5.4 A weboldalak vagy vállalatok és termékek neveinek feltüntetése csak akkor engedhető meg, ha ez elsősorban nem hirdetési célokat szolgál.
 • 5.5 A kommunikációs lehetőségeket igénybe vevő felhasználóknak elfogadható kifejezéseket kell használniuk. A becsmérlő kritikát és a méltatlan támadásokat el kell kerülni.
 • 5.6 A jelen felhasználási feltételekben rögzített egyéb jogok ellenére a Garden Termék jogosult teljes egészében vagy részben eltávolítani minden olyan tartalmat és bejegyzést, amely megsérti a jelen felhasználási feltételek rendelkezéseit. A Garden Termék arra is jogosult, hogy véglegesen vagy átmenetileg kizárja a Garden Termék online és mobiljátékaiból azokat a felhasználókat, akik megsértik ezen szabályokat.

6 A kötelességszegés következményei

 • 6.1 A Garden Termék nem felelős a felhasználók kötelezettségeinek megsértéséből származó károkért.
 • 6.2 Tekintet nélkül bármilyen további törvényes vagy szerződés szerinti jogra, a Garden Termék saját ésszerű belátása szerint a következő intézkedéseket teszi meg az olyan felhasználók ellen, akik vétkes módon megszegik az érvényben lévő jogszabályokat, harmadik felek jogait, a jelen felhasználási feltételeket vagy valamely további rendelkezést vagy játékszabályt:
  • a) eltávolítja a jogsértő tartalmat;
  • b) figyelmeztetést küld a felhasználónak;
  • c) átmenetileg vagy véglegesen kizárja a felhasználót egy adott vagy az összes online és mobiljátékból, valamint a Garden Termék weboldalainak használatából;
  • d) felfüggeszti a felhasználó számára bizonyos játékfunkciók (pl. cset) használatát;
  • e) átmenetileg vagy végleges hatállyal virtuálisan kitiltja a felhasználót a játékból a jelen felhasználási feltételek 6. pontjának megsértése esetében, vagy
  • f) azonnali hatállyal megszünteti a Szerződést.
 • 6.3 Letiltás vagy kizárás után a felhasználó a Garden Termék előzetes jóváhagyása nélkül nem jelentkezhet be ismét a Garden Termék által biztosított szolgáltatásra.

7 Használati díjak

 • 7.1 A felhasználók gyakorlatilag ingyenesen játszhatják a felajánlott online és mobiljátékokat. A felhasználók azonban pénzért virtuális pénznemet, bizonyos virtuális és egyéb szolgáltatásokat vásárolhatnak az online és mobiljátékok keretében. A kívánt virtuális pénznem ára Forintban, vagy a felhasználó országában alkalmazható egyéb pénznemben jelenik meg. A felhasználók kedvezményeket vagy virtuális tárgyakat vásárolhatnak az online vagy mobiljátékban a megvásárolt prémium pénznemmel.
 • 7.2 A felhasználók konkrét tájékoztatást kapnak a megvásárolható szolgáltatásokról, elsősorban a kérdéses szolgáltatás funkciójáról, arról, hogy a megvásárolható szolgáltatás meddig lesz elérhető (amennyiben van ilyen korlátozás), a vételi árról, valamint az online vagy mobiljátékban elérhető fizetési módról.
 • 7.3 A felhasználók az elérhető szolgáltatásokat az adott online vagy mobiljátékban felajánlott kívánt tétel és fizetési mód kiválasztásával a („Vásárlás most”) gombra kattintva vásárolhatják meg az elérhető szolgáltatásokat és zárhatják le a vásárlás folyamatát.
 • 7.4 A fizetési lehetőségek eltérőek lehetnek a különböző online vagy mobiljátékok, a résztvevők országa és az adott piacon technikailag elérhető fizetési lehetőségek függvényében. A Garden Termék fenntartja a jogot a fizetési módok megváltoztatására.
 • 7.5 A pénz a felhasználó által megbízott szolgáltató révén vagy a felhasználó által indított átutalással kerül a címzetthez. Mobiljátékok esetében a pénz az adott webáruházon keresztül kerül beszedésre. Egyes esetekben a meghatalmazott szolgáltató által megszabott általános felhasználási feltételek is érvényesek lehetnek a Garden Termék általános felhasználási feltételei mellett.
 • 7.6 A fizetés befejezése után, vagy – átutalás esetén – miután a pénz beérkezett a Garden Termék számlájára, a Garden Termék jóváírja a vásárolt szolgáltatást a felhasználói fiókon. A jóváírás egyszersmind azt is jelenti, hogy a felhasználó elfogadta a Garden Terméktől a szerződést az elérhető szolgáltatás megvásárlása tekintetében.
 • 7.7 A felhasználó kijelenti, hogy a fizetési tranzakció során megadott valamennyi adat (különösen a bankszámlaszám, hitelkártyaszám stb.) teljes és pontos.
 • 7.8 A Garden Termék fenntartja a jogot a megvásárolt szolgáltatások díjának megváltoztatására. Ez azt is jelenti, hogy a Garden Termék jogosult megemelni vagy csökkenteni az egyes szolgáltatásokért fizetendő díjakat az elérhető szolgáltatások jövőbeni megvásárlására vonatkozóan.

8 A felelősség korlátozása

 • 8.1 A felhasználók személyesen felelnek a harmadik felek jogainak megsértéséért. A felhasználók vállalják, hogy megtérítik a Garden Termék minden olyan kárát, mely a jelen felhasználási feltételek teljesítésével kapcsolatos vétkes mulasztásból származik. A felhasználók mentesítik a Garden Terméket minden olyan jogszerű követelés tekintetében, melyeket más felhasználók vagy harmadik felek támaszthatnak a Garden Termék ellen jogaik megsértése miatt, és amelyek a felhasználó által közzétett tartalom vagy egyéb kötelezettségek megszegése következtében merülnek fel. A felhasználók kötelesek átvállalni a Garden Termék jogi védelmének költségeit, beleértve a bírósági és ügyvédi költségeket is. Ez a feltétel nem alkalmazható, ha a felhasználó nem felelős a jogsértésért.
 • 8.2 A Garden Termék bármilyen jogi alapon felmerülő felelősségét, legyen ez a szerződés vagy valamely kötelezettség megszegése, végső fokon a következő szabályok határozzák meg:
  • 8.2.1 Ha a Garden Termék az adott, kötelezettséget keletkeztető szolgáltatást ingyenesen biztosítja, a Garden Termék kizárólag a rosszhiszemű és vétkes gondatlanság tekintetében vonható felelősségre.
  • 8.2.2 A nem ingyenes szolgáltatások esetében a Garden Termék felelőssége a rosszhiszemű és vétkes gondatlanságra korlátozódik, de személyi sérülések tekintetében korlátlan. Csekély mértékű gondatlanság esetében azonban a Garden Termék csak a lényegi szerződéses kötelezettségek megszegéséért vonható felelősségre, például olyan késedelemért vagy a rendelkezésre állás elmaradásáért, mely a Garden Terméknek róható fel. Alapvető szerződéses kötelezettség megszegése esetén a felelősség az olyan tipikus szerződéses károkra korlátozódik, amelyekkel a Garden Terméknek számolnia kellett a szerződés megkötésekor, az akkor fennálló körülmények alapján.
  • Az „alapvető szerződéses kötelezettségek”, a korábban említettek értelmében, olyan kötelezettségek, amelyekre a felhasználó hivatkozhat, és amelyek biztosítják, hogy a szerződés a benne foglalt rendelkezések szerint teljesüljön, és elérje a szerződéses célt.

  • 8.2.3 A Garden Termék semmilyen felelősséget nem vállal az olyan hálózati kimaradásokért, melyek nem a Garden Termék hibájából következnek be.
  • 8.2.4 A Garden Termék csak akkor vállal felelősséget a korábbi paragrafusokban említett esetek alapján bekövetkező adatvesztésért, ha a felhasználó az ilyen adatvesztést nem kerülhette volna el megfelelő biztonsági mentés készítésével.

9 A szerződés időtartama; A felhasználói fiókok törlése

 • 9.1 Az online játékra, mobiljátékra, vagy egyéb szolgáltatásra vonatkozó kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a Garden Termék weboldalának, az online játékoknak, mobiljátékoknak és egyéb szolgáltatásoknak használatára vonatkozó Szerződés határozatlan időre szól. A Szerződés akkor kezdődik, amikor a Garden Termék visszaigazolja vagy aktiválja a felhasználói fiókot.
 • 9.2 A Szerződést bármelyik fél bármikor azonnali hatállyal felmondhatja, feltéve, ha nem született megállapodás átmeneti szerződésről.
 • 9.3 Bármelyik félnek joga van alapos ok alapján felmondási idő nélkül megszüntetni a Szerződést. Az „alapos ok” különösen a következőket jelenti:
  • a) a felhasználó nem fizette meg a díjakat, vagy emlékeztető ellenére sem fizet;
  • b) a felhasználó viselkedése jelentős mértékben befolyásolja a többi játékos felhasználói élményét;
  • c) a felhasználó csalást (cheat), módosítást (mod) és/vagy „hekkelést” (hack), vagy egyéb olyan szoftvert, eszközt vagy szkriptet használ, amely megváltoztatja a játékélményt vagy az éppen játszott online, illetve mobiljáték mechanizmusát;
  • d) valamely harmadik fél használ egy felhasználói fiókot, kivéve, ha ezt az adott játék szabályai kivételesen konkrétan megengedik;
  • d) valamely harmadik fél használ egy felhasználói fiókot, kivéve, ha ezt az adott játék szabályai kivételesen konkrétan megengedik;
  • f) a felhasználó az online vagy mobiljátékokban használt virtuális tárgyakat ezen játékokon kívül használja, megpróbál „valódi” pénzért vásárolni vagy eladni ilyen virtuális tárgyakat, vagy megpróbálja elcserélni azokat;
  • g) a felhasználó eladott vagy vásárolt egy felhasználói fiókot, illetve fiókot cserélt mással;
  • h) a felhasználó vétkes módon megsérti a többi felhasználó vagy a Garden Termék védelmét szolgáló törvényeket;
  • i) a felhasználó szándékosan megsérti a jelen felhasználási feltételeket, egyéb irányadó jogszabályokat és/vagy a játék szabályait.
 • 9.4 A megszüntetést minden esetben írásban kell közölni. A megszüntetésre vonatkozó e-mail írásbeli megszüntetésnek tekinthető.
 • 9.5 Hosszabb ideig tartó inaktivitás esetén a Garden Termék jogosult törölni az inaktív fiókot, amennyiben erről előzetes értesítést küldött, és az inaktivitás meghaladta a 3 hónapot. Emellett a Garden Termék a Szerződés lejártakor saját belátása szerint törölheti a felhasználói fiókot.

10 A jelen felhasználási használati feltételek módosításai; Egyebek

 • 10.1 A Garden Termék fenntartja a jogot a jelen felhasználási feltételek módosítására a következő esetekben:
  • (a) ha a módosítást jogszabályi változások teszik szükségessé,
  • (b) ha a módosítást bíróság ítélete teszi szükségessé,
  • (b) ha a módosítást bíróság ítélete teszi szükségessé,
  • (b) ha a módosítást bíróság ítélete teszi szükségessé,
  • (e) ha a piaci feltételekben bekövetkezett változás ezt szükségessé teszi,
  • (f) a felhasználók érdekében.
  • Olyan módosítás nem történhet, amely jelentős mértékben megváltoztatná a felek közötti szerződéses egyensúlyt. A felhasználók a Garden Termék weboldalán és az adott online és mobiljátékokon keresztül kapnak tájékoztatást az általános felhasználási feltételek módosításáról legalább négy héttel az ilyen módosítások tervezett életbe lépése előtt. A Garden Termék e-mailben is elküldheti a felhasználóknak a módosított felhasználási feltételeket, vagy tájékoztathatja őket ily módon, hogy a módosított feltételeket megtalálják a Garden Termék weboldalain. A felhasználó négy héten belül kifogást emelhet a módosítás ellen. A felhasználói feltételeket elfogadottnak kell tekinteni, ha a négy hetes időszak alatt a felhasználó nem emel kifogást, vagy ha a felhasználó a módosított feltételekről kapott értesítés után ismét megnyitja a játékot. A Garden Termék külön tájékoztatja a felhasználókat a négy hetes időszakról, az elállási jogról és arról, hogy mit jelent, ha a felhasználók nem emelnek kifogást.

 • 10.2 Amennyiben a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek bizonyul, vagy ellentétes valamely jogszabállyal, az nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét.

ELÁLLÁS

Ha virtuális pénzt vagy virtuális árut vásárol tőlünk ellenérték fejében (ezek mindegyike „Szerződés”), 2018. szeptember 01-i hatállyal ezen Szerződésekre a következő elállási jog tekintendő irányadónak.

Elállási jog

Önnek 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni a jelen Szerződéstől.

Az elállási időszak a Szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha gyakorolni kívánja elállási jogát, az erre vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (postán, vagy e-mailben küldött levél útján) értesítenie kell bennünket a következő címen: H 6200 Kiskőrös, Izsáki út 16. 2. ép. Garden Termék Kft, e-mail: gardenfarm@gardencsoport.hu.

Az elállási határidő betartása céljából elegendő, ha Ön ezen időtartam lejárta előtt elküldi az elállás jogának gyakorlására vonatkozó értesítést.

Az elállás joghatásai

Ha úgy dönt, hogy eláll ettől a szerződéstől, az Öntől beérkezett minden befizetést haladéktalanul, de legkésőbb a jelen szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítünk, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól az Ön döntése alapján történő eltérésből adódnak.) A visszatérítés során ugyanazt a kifizetési módot alkalmazzuk, mint amelyet Ön az eredeti ügylet során alkalmazott, kivéve, ha Ön egy más kifizetési mód alkalmazásához kifejezetten beleegyezését adja; mindenesetre ezen visszatérítés következményeképpen Önt semmilyen díj nem terheli.

Ha azt kérte, hogy a szolgáltatás teljesítése az elállási időszakon belül kezdődjön meg, akkor először ki kell fizetnie azt az összeget, amely megegyezik a Szerződésben meghatározott szolgáltatások maradéktalan teljesítéséért járó összeg azon arányos részével, mely a Szerződéstől való elállás közlésének időpontjáig teljesített szolgáltatásért jár.

Tájékoztatás

Ha a Szerződés szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után az elállási jog megszűnik, amennyiben a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a kereskedő maradéktalanul teljesítette a szerződést.

Ha a Szerződés nem tárgyi adathordozón rögzített digitális tartalom értékesítésére vonatkozik, az elállási jog megszűnik, amennyiben a teljesítést a fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával kezdték meg, aki tudomásul vette, hogy ezáltal elveszíti elállási jogát.